Persbericht

Projectoproep van Nationale Loterij investeert 3 miljoen in de strijd tegen kinderarmoede

De Nationale Loterij lanceert een projectoproep omtrent kinderarmoedebestrijding. Deze oproep is in samenwerking met de Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Nationale Loterij, Vincent Van Peteghem, en de minister van Maatschappelijke Integratie, belast met Armoedebestrijding, Karine Lalieux. In totaal zal er 3 miljoen euro vrijgemaakt worden voor verenigingen die zich inzetten in de strijd tegen kinderarmoede.

 “Met deze nieuwe projectoproep vergroten we de impact van de steun van de Loterij in een maatschappelijk bijzonder relevant debat. Want de strijd tegen kinderarmoede is niet enkel in het voordeel van vele duizenden kinderen in ons land, maar ook van de samenleving in haar geheel. Deze strijd is zo cruciaal om de intergenerationele cirkel van de armoede te doorbreken. Door deze nieuwe projectoproep, met een totale te verdelen budget van 3 miljoen euro, tonen de federale regering en de Nationale Loterij heel nadrukkelijk dat we zij aan zij staan met het sociale middenveld.” - Vincent Van Peteghem, Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de Fraudebestrijding en de Nationale Loterij

Een eerdere projectoproep rond ditzelfde thema maakte het reeds mogelijk om 124 projecten te ondersteunen. Voor de 236 projecten die werden ingediend in het kader van de projectoproep "Duurzame ontwikkeling" is de evaluatie door de jury aan de gang. 

Alle niet-commerciële verenigingen die minstens een jaar actief zijn in de sector kunnen tot 25.000 euro financiering ontvangen. Dit enkel op voorwaarde dat het budget niet meer bedraagt van 80% van de nodige financiering voor het project. Een aanvraag indienen kan op de website van de Nationale Loterij. De deadline is woensdag 16 augustus om 12.00 uur. Daarna komt een jury samen om de bekroonde projecten te selecteren.

Projectoproep van Nationale Loterij investeert 3 miljoen in de strijd tegen kinderarmoedeProjectoproep van Nationale Loterij investeert 3 miljoen in de strijd tegen kinderarmoede