Persbericht

Steunmaatregelen voor dienstverplaatsingen met eigen wagen

Steunmaatregelen voor dienstverplaatsingen met eigen wagen

Vice-eersteminister en Minister van Financiën Vincent Van Peteghem is tevreden dat de Regering vandaag heeft beslist om de forfaitaire kilometervergoeding éénmalig en retroactief te verhogen tot 0,402€/km voor de periode maart 2022 tot juni 2022. 

"De prijzen van benzine en diesel hebben een grote impact op de koopkracht van onze gezinnen. Wie de wagen nodig heeft voor dienstverplaatsingen tijdens het werk, wordt twee keer geraakt. We denken dan bijvoorbeeld aan thuisverplegers, poetshulpen en vrijwilligers. We willen dat werken loont, meer loont. Daarom hervormen we vandaag de forfaitaire kilometervergoeding." 

Vincent Van Peteghem

Daarom komt de regering ook voor deze mensen met een hefboom. Momenteel bedraagt de maximale vergoeding voor dienstverplaatsingen tijdens het werk 37 eurocent per kilometer. Maar dit dekt de gestegen brandstofprijzen niet. Daarom beslist de regering om voor de periode maart tot juni 2022 een eenmalige retro-actieve verhoging toe te passen tot 0,402 euro per kilometer. Zo worden de afgelopen dure maanden ook gecompenseerd. 

Bovendien besliste de regering om de indexatie van de vergoeding in de toekomst sneller te laten verlopen. Niet langer jaarlijks, maar per kwartaal. Zo worden de schommelingen in de brandstofprijzen sneller gecompenseerd. 

Tenslotte wil de Regering werkgevers aanmoedigen om hun medewerkers de maximale kilometervergoeding uit te betalen. De extra kost die ondernemingen daarvoor op zich nemen zullen we fiscaal compenseren met een belastingkrediet. Opnieuw een belangrijke hefboom in het arsenaal van deze regering.