Toespraken

Toespraak Euronext: studie duurzaam financieren

Geachte heer Frederick, Collega Khattabi,

Geachte aanwezigen,

Net zoals mijn  gewaardeerde collega wens ik uiteraard allereerst ook de onderzoekers van Forum Ethibel, het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en de Universiteit Antwerpen te bedanken voor hun heel interessante studie over een thema dat week na week niet enkel actueler, maar ook urgenter wordt.

Met de coronacrisis bijna achter de rug en een klimaatcrisis die meer dan ooit oplossingen en actie vraagt, moeten we vandaag voluit de kaart trekken van een verduurzaming van onze economie en samenleving.

Het is mijn persoonlijke overtuiging dat we dat moeten doen met een daadkrachtige combinatie van gerichte investeringen en ingrijpende hervormingen.

Een volgens mij gouden combinatie waar we als federale overheid de afgelopen maanden alvast mee aan de slag gingen.

  • Zo is de voorgestelde fiscale stimulans voor de vergroening van de bedrijfswagens misschien wel de belangrijkste klimaatmaatregel die de federale overheid de afgelopen jaren nam. Het zorgt niet enkel voor een snelle verbetering van lucht- en levenskwaliteit, maar geeft verschillende economische sectoren in ons land een duwtje richting een meer duurzame toekomst.
  • En met de brede fiscale hervorming die in de pijplijn zit, mikken we uiteraard op een doorgedreven transitie richting meer groene fiscaliteit.
  • We maken ook werk van de versnelde renovatie van energieverslindende overheidsgebouwen door publiek-private samenwerkingen op poten te zetten.
  • En als we over samenwerking tussen particulieren en overheid spreken dan kan het Transformatiefonds uiteraard niet ontbreken. Goed voor 750 miljoen euro aan overheidsinvesteringen, waarvan er 250 miljoen naar investeringen in de ecologische transitie zal gaan. Het fonds zal bovendien versterkt kunnen worden door kapitaal van institutionele en private investeerders. De boodschap is simpel: wie in dit fonds investeert, investeert in het België van morgen.

Waarom leg ik zo de nadruk op de stappen die we als federale overheid reeds hebben genomen? Omdat ik vind dat we als overheid een belangrijke voorbeeldfunctie vervullen.

Collega Khattabi mocht jullie daarnet de primeur verklappen van de nationale strategie voor duurzame financiën, die we samen zullen uitwerken en de studie die daartoe werd opgestart. Wel, naast een belangrijke pijler met focus op de overheid, vragen we ook nadrukkelijk aan de financiële sector om de omslag te maken richting een duurzame en klimaatneutrale toekomst.  Dan is het maar normaal dat we als overheid de daad bij het woord voegen. Zo werd in het nieuwe beheerscontract dat ik enkele dagen geleden afsloot met de Federale Investerings- en Participatiemaatschappij een heel duidelijk onderdeel ‘Sustainable Finance’ opgenomen. Ook daar engageren we ons als overheid om geleidelijk minder te beleggen in fossiele energie en brandstoffen. Met als doel tegen 2030 ons terug te trekken uit bedrijven die intensief broeikasgas uitstoten en zich niet actief inzetten in de energietransitie.

Want het is mijn grote overtuiging dat wanneer de overheid en financiële instellingen het voortouw nemen met een ambitieuze investerings- en belegginsstrategie, dat onze ondernemingen en vele miljoenen burgers zullen volgen. Waarom? Omdat we hen niet alleen zullen tonen dat het nodig is, maar dat het ook positieve resultaten én winst oplevert op lange termijn. En het is net die gemeenschappelijke vuist die we nodig hebben om samen de klimaatuitdaging aan te gaan.

Ik kijk daarom nu al uit naar de presentatie van de volgende studie die de mensen van Forum Ethibel, het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en de Universiteit Antwerpen zullen presenteren. In 2020 bereikte het totale vermogen in duurzame beleggingsproducten een absolute recordhoogte in België. Wel, ik ben ervan overtuigd dat we dat door samenwerking nog meer kunnen opkrikken! Ik dank jullie.