Nieuwsbericht

We verlichten de energiefactuur voor élk Belgisch gezin

De groep mensen die geraakt wordt door de stijgende energieprijzen wordt steeds groter. Daarom opende CD&V enkele weken geleden de debatten met een pleidooi voor een verlaagd btw-tarief van 21 naar 6%. Want voor ons was het duidelijk: uitzonderlijke situaties vragen uitzonderlijke maatregelen. Vincent Van Peteghem: “Ik ben dan ook tevreden dat we vandaag als federale regering een akkoord aan de mensen kunnen voorstellen.”

Het is een akkoord waarbij we als overheid een inspanning leveren. We geven elke euro die de overheid onverwacht en onbedoeld ontvangt door de hoge energieprijzen integraal terug aan onze gezinnen. Of zij nu op elektriciteit, gas of stookolie verwarmen.

Het akkoord is gebaseerd op vier belangrijke speerpunten:

  • We maken de belofte aan de gezinnen waar: de btw op elektriciteit verlaagt naar 6% en dit vanaf 1 maart tot 1 juli. Op die manier geven we een korting van 15% op de elektriciteitsfactuur aan élk Belgische gezin.
  • Maar uiteraard zijn we niet blind voor de gezinnen die de afgelopen koude weken al kosten maakten voor hun verwarming op gas of stookolie. Daarom kiezen we naast een btw-verlaging op elektriciteit ook voor een verwarmingspremie van 100 euro voor élk gezin. Een snelle compensatie voor de hoge gas- en stookoliefacturen van de mensen.
  • Ten derde verlengen we uiteraard ook het uitgebreide sociaal tarief voor zeker 1 miljoen kwetsbare gezinnen. We kunnen en zullen hen niet loslaten op een moment dat de energieprijzen pieken.
  • En tenslotte zullen we ook verder werken aan een grondige hervorming van onze energiefactuur. Een hervorming die ervoor moet zorgen dat we als federale regering snel kunnen reageren op eventuele prijsschommelingen.

Met dit pakket aan maatregelen geven we als federale regering een duidelijk signaal: we geven de meeropbrengsten die we als overheid ontvangen door de hoge energieprijzen terug aan onze gezinnen.

“Maar op een moment dat zoveel werkende mensen het steeds lastiger krijgen om hun energiefactuur te betalen is het voor mij als Minister van Financiën meer dan ooit duidelijk dat we werk moeten maken van een belastingverlaging op arbeid,” aldus Vincent Van Peteghem.

We zetten vandaag dan ook een belangrijke eerste stap in die lastenverlaging op arbeid voor werknemers én zelfstandigen. We geven de aftrap van het uitdoven van de Bijzondere Bijdrage op de Sociale Zekerheid, een verouderde en crisisbelasting uit 1994 die doorheen de jaren ook evolueerde naar een discriminerende belasting, en die vooral lage- en middeninkomens hard treft.

Wat zal dit opleveren? Werknemers die tot 3.500 euro bruto per maand verdienen zullen dankzij dit akkoord zo’n 100 euro per jaar minder moeten bijdragen.

“Vandaag hebben we niet enkel voor een broodnodige verlichting van de energiefactuur gezorgd, maar maken we ook de omslag naar lagere lasten op arbeid. En dat pad richting lagere lasten op arbeid zal ik de komende weken, maanden en jaren verderzetten. Werken moet en zal meer lonen. Daar kunnen jullie op rekenen”, besluit minister Van Peteghem.