Nieuwsbericht

Zekerheid voor scholen: ze behouden hun btw-voordeel bij verhuur schoollokalen

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem versoepelt de verlaagde btw-regeling voor de verhuur van schoollokalen. Scholen die hun lokalen doorverhuren aan sport- of jeugdverenigingen, hebben dus voortaan rechtszekerheid dat ze hun voordeliger btw-tarief behouden.

Na de schooluren, in het weekend of tijdens de vakantie, stellen scholen hun ongebruikte lokalen vaak ter beschikking van jeugdbewegingen, sportverenigingen of buurtinitiatieven. Het gebruik van die lokalen is namelijk voor veel gemeenten cruciaal voor de werking van sportverenigingen, jeugdbewegingen of buurtinitiatieven. Sportclubs kunnen bijvoorbeeld terecht in sportzalen, kinderen krijgen muziekles in de lokalen, verenigingen kunnen er een quiz organiseren. Dat versterkt het sociale weefsel.

Om scholen te stimuleren hun lokalen door te verhuren, voerde de vorige regering een verlaagd btw-tarief in van 6% voor de bouw en de verhuur van deze lokalen. Maar aan dit tarief was een voorwaarde verbonden: minstens 50% van de capaciteit van het schoolgebouw moest gebruikt worden voor onderwijsactiviteiten. Scholen die hun infrastructuur maximaal lieten gebruiken door derden, dreigden hun btw-voordeel dus te verliezen.

Minister Van Peteghem maakt nu komaf met deze voorwaarde en versoepelt de wetgeving. Scholen die hun lokalen openstellen voor derden, hoeven bijgevolg niet langer te vrezen dat ze hun btw-voordeel verliezen. Enkel de uren waarop een vereniging gebruik maakt van de schoolinfrastructuur moeten worden opgeteld. Alle andere uren worden beschouwd als schooluren. “Zo geven we de scholen rechtszekerheid”, stelt minister Van Peteghem.

De overige bestaande voorwaarden blijven wel degelijk van kracht. Het moet gaan over schoolgebouwen en lokalen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor onderwijs en leerlingenbegeleiding. De school moet eigenaar zijn en exclusief gebruiksrecht hebben. Daarnaast is het van belang dat de school voor meer dan de helft van exploitatietijd over een exclusief gebruiksrecht beschikt, ook als de gemeente het beheer en de exploitatie verzorgt.