Nieuwsbericht

Afgestudeerde gespecialiseerde voetverzorgers bij Syntra en IFAPME kunnen ook genieten van btw-vrijstelling

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem is tevreden dat er na grondige analyse door de FOD Financiën positief kan worden geantwoord op het verzoek van Syntra en IFAPME om ook hun afgestudeerde gespecialiseerde voetverzorgers van de btw-vrijstelling te laten genieten.

De nieuwe btw-wetgeving in de zorgsector is sinds 1 januari 2022 in werking. Het basisprincipe van deze regelgeving is dat alleen therapeutische (be)handelingen zijn vrijgesteld van btw. Een regelgeving die ook een belangrijke impact heeft op de zelfstandig gespecialiseerde voetverzorgers in ons land.

“De nieuwe btw-regelgeving voor medische beroepen kwam er om duidelijkheid te bieden na jaren van onzekerheid. Zowel bij Syntra als bij IFAPME studeren elk jaar heel wat gespecialiseerde voetverzorgers af die nadien als zelfstandige aan de slag gaan. Ik ben tevreden dat we na een grondige analyse ook hen de mogelijkheid en zekerheid kunnen bieden om van de btw-vrijstelling te genieten.”

Vincent Van Peteghem, Minister van Financiën

 

In de oorspronkelijke circulaire van de nieuwe wetgeving werd de werking van Syntra en IFAPME, beide ondersteund en erkend door hun respectievelijke regionale overheid, in eerste instantie niet vermeld. Na het verkrijgen van extra informatie en het voeren van een grondige analyse, aanvaardt De FOD Financiën vandaag dat Syntra en IFAPME krachtens een delegatie van bevoegdheid indirect erkend zijn voor de opleiding van gespecialiseerde voetverzorgers.  

De therapeutische diensten verricht door een bij Syntra en/of IFAPME afgestudeerde zelfstandig gespecialiseerde voetverzorger zullen dus ook van de btw-vrijstelling kunnen genieten.

De vrijstelling is niet van toepassing op de louter esthetische voetverzorging zoals die door een schoonheidsspecialiste verstrekt wordt.