Nieuwsbericht

Hulp bij de aangifte en een strakkere deadline: belastingaangifte 2022

In de komende weken valt bij de 7 miljoen belastingplichtigen in ons land hun belastingaangifte in de bus. Vanaf vandaag is de jaarlijkse aangifte wel al beschikbaar via Tax-on-web. De termijn en bijkomende nieuwigheden stelde de FOD Financiën vandaag voor in een persconferentie.

Dit jaar krijgt meer dan de helft van de belastingbetalers (3,8 miljoen) een voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA). Dat is iets meer dan vorig jaar. Wie de aangifte op papier invult, heeft net zoals vorig jaar de tijd tot 30 juni. Wie elektronisch indient via MyMinfin, krijgt uitstel tot 15 juli. De aangiftetermijn via mandataris is vastgelegd op 30 september. Nieuw: burgers die vóór 31 augustus hun aangifte via een mandataris laten invullen, zullen hun terugbetaling vroeger krijgen of pas later moeten betalen.

 

Hulp aan de burgers

Nu coronacrisis achter ons komt te liggen, kunnen we opnieuw alles in werk stellen om hulp op kantoor aan te bieden. Er dient wel eerst een telefonische afspraak gemaakt te worden. Ook lokale zitdagen worden opnieuw georganiseerd. Telefonische hulp blijft mogelijk, op afspraak.

De jongeren die dit jaar voor het eerst hun belastingaangifte invullen, vinden een op maat gemaakte ‘aangiftegids’ met specifieke informatie op de website: mijneersteaangifte.be.

 

Fiscale nieuwigheden

Dit jaar zijn er ook enkele fiscale nieuwigheden:

  1. We steunen onze gezinnen: met een verhoogde kostenaftrek voor kinderopvang tot 14 € per dag. Let wel, sinds februari 2022 zijn bepaalde kosten voor kinderopvang automatisch opgenomen in MyMinfin als hulp bij het invullen van de aangifte.
  2. We zorgen voor gezondere lucht met de vergroening van het wagenpark: nieuwe belastingvermindering van 45 % met een maximum van 1.500 € voor nieuwe en intelligente thuislaadpaal voor elektrische wagens.
  3. Premies van Olympische en Paralympische Spelen, Europese en wereldkampioenschappen of andere continentale kampioenschappen worden op de eerste schijf van 50.040 € belast aan 16,5 %.
  4. Corona steunmaatregelen: een belastingvermindering van 30% op de huur die de verhuurder kwijtschold en eenmalige premie voor sommige begunstigden van een Covid-19-overbruggingsrecht afzonderlijk belast aan 16,5%.
  5. Verlenging van bestaande coronasteunmaatregelen: belastingvermindering van 20 % voor de investering in nieuwe aandelen van ondernemingen die hun omzet sterk hebben zien dalen en vrijstelling voor vrijwillige overuren in cruciale sectoren en in het kader van het relanceplan.

 

Praktische info

Wilt u een afspraak maken voor hulp bij de aangifte? Bel tijdens de kantooruren naar het nummer dat vermeld is op uw aangifte of naar het algemene nummer: 02 572 57 57