Persbericht

Belangrijkste conclusies van de informele Ecofinvergadering in Gent

Op 23 en 24 februari kwamen de ministers van Financiën van de EU en de presidenten van de centrale banken in Gent bijeen om de uitdagingen rond het concurrentievermogen van de EU te bespreken. Dr. Mario Draghi en EIB-president Calviño mochten er hun inzichten delen. Tijdens drie thematische sessies werd gesproken over mogelijke financieringsmechanismen om zowel het interne concurrentievermogen van de EU als de mondiale concurrentiepositie van de Unie te versterken. De ministers benadrukten het belang om subsidiewedlopen te vermijden, zowel op Europees als op mondiaal niveau.

De inzichten die tijdens deze sessies ontstonden, zullen als leidraad dienen voor de strategische agenda van de nieuwe Commissie.

Uit de verschillende sessies kwamen drie kernpunten naar voren:

  1. Europese financiering voor Europese uitdagingen: De ministers benadrukten dat er gerichte Europese financiering nodig is om meerdere gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken, waaronder het concurrentievermogen, de groene en digitale transitie, en defensie.
  2. Grotere rol voor de Europese Investeringsbank (EIB): Iedereen is het erover eens dat de EIB een grotere rol moet spelen bij het mobiliseren van particulier kapitaal. De nadruk werd gelegd op het potentieel van de EIB bij het aanpakken van uitdagingen op het gebied van concurrentievermogen en de defensie-industrie als aanvulling op haar rol als klimaatbank.
  3. Financiële basiskennis stimuleren: De ministers en presidenten benadrukten het belang van het verbeteren van de financiële basiskennis om zo de kleine beleggers beter in staat te stellen te participeren in de financiële markten. De activering van slapende spaartegoeden van huishoudens biedt een enorm potentieel.

"De uitdagingen waar we als Unie voor staan worden steeds groter. De komende jaren zijn enorme overheids- en private investeringen nodig. Het verheugt me zeer dat het ons is gelukt om zonder taboes een debat te voeren over concrete oplossingen voor de financieringskwestie, want Europese problemen vragen om Europese oplossingen. Ik ben ervan overtuigd dat we een forse vooruitgang hebben geboekt en dat we er klaar voor zijn om de aangegeven oplossingen in de praktijk te brengen."
Vice-eersteminister, minister van Financiën en Voorzitter van de Ecofin-raad

Naar een sterkere EIB

Als voorzitter van de Raad van Gouverneurs van de EIB, verzocht minister Van Peteghem EIB-president Nadia Calviño haar visie te geven over de sterke punten, de uitdagingen en de toekomstige prioriteiten van de bank. Na een zeer productief debat kwamen de ministers tot de conclusie dat zij voorstander zijn van een sterkere rol voor de EIB bij het aanpakken van uitdagingen op het gebied van concurrentievermogen en defensie, en het verder versterken van haar rol als klimaatbank.

Tijdens de jaarlijkse vergadering van de Raad van Gouverneurs in juni in Luxemburg zal aan dit debat een vervolg worden gegeven.

Financiële basiskennis en participatie van kleine beleggers stimuleren

De ministers en presidenten van de centrale banken kregen een overzicht van de conferentie over financiële basiskennis die op dinsdag werd gehouden door de Europese Commissie en de FSMA (Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). Het inzicht van commissaris Mairead McGuinness en voorzitter Jean-Paul Servais werd aangevuld met academische perspectieven van professoren Maria Demertzis en Annamaria Lusardi.

De ministers en presidenten schetsten drie actiepunten voor het verbeteren van de financiële basiskennis en de participatie van kleine beleggers:

  1. Betere toegang tot duidelijke informatie voor burgers;
  2. Tools aanreiken om verschillende beleggingsproducten te vergelijken;
  3. Aantrekkelijke EU-brede spaarproducten voor kleine beleggers voorstellen.

Deze bevindingen zullen worden opgevolgd tijdens de komende formele Ecofin-vergaderingen die de basis zullen vormen voor de volgende strategische agenda van de Commissie.

Over de toekomst van het concurrentievermogen van de EU: een open gesprek met Dr. Mario Draghi

Op de laatste dag deelde Mario Draghi enkele voorlopige inzichten in het verslag over het concurrentievermogen in de EU waaraan hij werkt. Dit leidde tot een hoogstaand politiek debat waarbij de ministers, zonder enig taboe uit de weg te gaan, concrete oplossingen bespraken voor zowel de publieke als de private sector en de keuzes die we zullen moeten maken om de uitdagingen waar we voor staan te financieren. De ministers benadrukten dat het perspectief moet verschuiven van het identificeren van problemen naar het definiëren van concrete oplossingen. Het uitgebreide rapport van Dr. Draghi wordt eind juni verwacht. Vervolgens zal de Ecofin de aangegeven oplossingen verder uitwerken en in de praktijk brengen.