Persbericht

CD&V kiest voor hervormingen met impact, een geloofwaardige begroting en gerichte investeringen

CD&V kiest voor hervormingen met impact, een geloofwaardige begroting en gerichte investeringen

CD&V drukte haar stempel op de begrotingsgesprekken en is dan ook heel tevreden dat de Federale Regering kiest voor een CD&V-recept van een geloofwaardige begroting waarbij we respectvol omgaan met het belastinggeld van de mensen, waar noodzakelijke inkomsten gecombineerd worden met gerichte investeringen en hervormingen met impact. Zo bouwen we aan morgen.

 

CD&V kiest voor hervormingen met impact die onze economie en welvaart voor de komende jaren beschermen:

  • We ondersteunen koppels met een gemiddeld inkomen en alleenstaanden door de Bijzondere Bijdrage Sociale Zekerheid voor hen te verlagen. Zij zullen op het einde van het jaar meer nettoloon overhouden. Door de stijgende consumptieprijzen helpen we hen die het moeilijk hebben om die kosten te dragen. Werken moet lonen. Dit is een eerste stap in de bredere fiscale hervorming waarin de Bijzondere Bijdrage op de Sociale Zekerheid op termijn zal uitdoven.
  • We hervormen het systeem van bedrijfsvoorheffing en zorgen zo voor meer nettoloon. Op het loon van iedereen die werkt, wordt elke maand door de werkgever bedrijfsvoorheffing ingehouden. Die bedrijfsvoorheffing is een voorafname van de belastingafrekening op het einde van het jaar. We hervormen het systeem om ervoor te zorgen dat het te betalen bedrag meer op maat is. Dat betekent dus meer nettoloon per maand in plaats van een terugbetaling vele maanden later in de belastingafrekening.
  • We hervormen de arbeidsmarkt om mensen te activeren met aandacht voor evenwicht werk en gezin. We geven de regio’s meer ruimte zodat zij de mogelijkheid krijgen om hun arbeidsmarktbeleid af te stemmen op hun specifieke noden. We moeten mensen niet enkel aan het werk krijgen, we moeten ze ook aan het werk houden. Niet enkel door een eerlijk loon aan werk te koppelen, maar zeker en vast ook door werk leefbaar te houden. De coronacrisis toonde eens te meer aan dat de combinatie werk en gezin geen evidentie is. Iedereen is op zoek naar evenwicht en we willen onze gezinnen in die zoektocht ondersteunen. Om die reden besliste de Regering een vierdagenwerkweek mogelijk te maken en de fiscale aftrek voor kinderopvang voor een tweede keer in een jaar tijd te verhogen naar 14 euro.
  • We hervormen de energiefactuur. De stijgende energiefactuur is voor veel gezinnen een grote uitdaging. Om de meest kwetsbaren te beschermen verlengen we daarom het sociaal tarief tot na de winter. Om hen ook te ondersteunen in deze meest koude en donkere maanden, komt er voor de gezinnen binnen dit sociaal tarief ook een eenmalige korting op de energiefactuur ter waarde van 80 euro.

We zorgen ook voor structurele oplossingen op lange termijn door de energiefactuur eenvoudiger te maken. Zo stijgt het federaal aandeel in de energiefactuur niet meer, wat volgend jaar een winst oplevert van 30 euro voor wie een contract heeft voor elektriciteit en gas. Daarnaast zal de overheid sneller kunnen ingrijpen bij extreme prijsstijgingen. Om dat alles mogelijk te maken hervormen we de federale heffingen tot 1 accijns, waardoor we de energienorm kunnen realiseren en een cliquetsysteem kunnen voorzien.

 

CD&V kiest voor een geloofwaardige begroting met structurele maatregelen die onze sociale zekerheid verzekert:

  • De Regering zet een traject in met het engagement om in 2024 het structureel begrotingstekort onder 3% te brengen.  Dat doen we door te besparen binnen onze eigen werking en door excessen, misbruiken en onrechtvaardigheden weg te werken.
  • We zorgen ervoor dat beroepssporters en sportclubs eerlijker bijdragen. Voetballers die miljoenen verdienen en slechts 900 euro aan sociale bijdragen betalen: dat valt niet te verdedigen. Sterke schouders zoals profvoetballers zullen meer lasten dragen in een systeem waarbij kleine clubs en semiprofessionele- en amateursporters worden gespaard. Het ondersteunen van de jeugdwerking willen we verzekeren en versterken.  
  • We versterken de strijd tegen fiscale fraude. Fraude ondergraaft een eerlijke fiscaliteit en creëert oneerlijke concurrentie, dat maakten de recente Pandora Papers nog eens duidelijk. Dat maakt heel veel mensen terecht boos en verontwaardigd. De strijd tegen fiscale fraude is dan ook een speerpunt van deze Federale Regering. Daarom investeren we in de aanwerving van een veertigtal extra fraudespeurders.

 

CD&V kiest voor gerichte investeringen die onze duurzame transitie en digitale omslag ondersteunen:

  • We investeren in cybersecurity en de digitalisering van onze veiligheidsdiensten. Burgers, ondernemingen en overheid, krijgen steeds vaker te maken met criminele dreiging, spionage en zelfs afpersing via het internet. Daarom investeren we zowel in een betere en veiligere infrastructuur als in de digitalisering van onze politie, douane en defensie. Zo wapenen we ons land, onze burgers en veiligheidsdiensten tegen de dreigingen van vandaag.
  • We investeren in toegankelijke treinstations. We willen de trein promoten als duurzaam en snel transportmiddel. Dat doen we door stevig te investeren in de toegankelijkheid van treinstations en in een groter treinaanbod. Daarnaast zorgen we er ook voor dat er wordt geïnvesteerd in goederenvervoer over het spoor. Zo halen we meer vrachtwagens uit het verkeer.
  • We versnellen de renovatie en verduurzaming van onze overheidsgebouwen. De federale overheid is eigenaar van gebouwen overal in ons land. Van grote gerechtsgebouwen tot kleinere kantoren. Vaak zijn deze gebouwen verouderd en slecht geïsoleerd. Hierdoor gaat veel energie verloren. Daarom zetten we de komende jaren stevig in op zowel de energetische renovatie van bestaande gebouwen als de bouw van energiezuinige nieuwbouwprojecten voor onder andere de lokale en federale politie en de Dienst Vreemdelingenzaken.