Persbericht

Projectoproep Nationale Loterij rond duurzame ontwikkeling: 112 organisaties verdelen een bedrag van € 2.250.000

Eind maart 2023 lanceerde de Nationale Loterij, samen met Minister Khattabi en Minister Van Peteghem opnieuw een projectoproep, ditmaal rond ‘duurzame ontwikkeling’. Daarvoor maakte de Nationale Loterij € 2.250.000 euro vrij. Uit de liefst 236 organisaties die zich met een project aanmeldden, selecteerde een professionele jury 112 laureaten die de boodschap kregen dat ze kunnen rekenen op de steun van alle spelers van de Nationale Loterij.

Op 28 maart 2023 deed de Nationale Nationale Loterij, samen met Minister van Klimaat, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, Zakia Khattabi, Vice-premier en Minister van Financiën belast met de Nationale Loterij , Vincent Van Peteghem, en de CEO van de Nationale Loterij, Jannie Haek, een oproep naar alle non‐profitorganisaties, stichtingen van openbaar nut of coöperaties met een maatschappelijk doel die bezig zijn met het realiseren van specifieke projecten op het vlak van duurzame ontwikkeling.

Voor een maximumbedrag van € 25.000 konden deze organisaties projectvoorstellen indienen die erop gericht zijn de organisatie of haar activiteiten duurzamer te maken. De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties dienen voor deze projectoproep als leidraad en zijn gebaseerd op drie fundamentele dimensies: economisch, sociaal en ecologisch. Met duurzame ontwikkeling als centraal thema moeten alle ingediende projecten verband houden met aanverwante thema’s zoals circulaire economie (recyclage van materialen), het milieu, energiebesparing, mobiliteit, wetenschapsbeleid, …

De projectoproep rond ‘Duurzame Ontwikkeling’ werd afgesloten in mei en was een onverdeeld succes. Liefst 236 organisaties dienden een dossier in, waarvan in eerste selectie 179 projecten werden weerhouden. Een bekwame negenkoppige jury, die bestaat uit leden die werden geselecteerd op basis van hun deskundigheid op het vlak van duurzame ontwikkeling, beoordeelde in de maand juni de projecten en selecteerde finaal 112 laureaten, waarvan 53 aan Franstalige kant en 59 aan Nederlandstalige kant. Samen werd voor hen een bedrag vrijgemaakt van € 2.250.000.

“Met deze projectoproep tonen de regering en de Nationale Loterij heel nadrukkelijk dat we zij aan zij staan met verenigingen, organisaties en vrijwilligers die zich dagelijks inspannen om van de transitie naar een meer duurzame samenleving een succes te maken. Want de duurzame transitie zal pas slagen als we iedereen hierin kunnen meenemen.”
Vincent Van Peteghem, Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de Fraudebestrijding en de Nationale Loterij

“Het initiatief van de projectoproep sluit perfect aan bij de waarden en kerntaak van de Nationale Loterij, namelijk 100% van de winst laten terugvloeien naar de hele maatschappij en op die manier een positieve impact hebben op onze samenleving. We hebben een heel groot aantal projecten ontvangen vanuit alle uithoeken van ons land. Dat toont enkel aan hoeveel verschillende organisaties er werken rond duurzaamheid. Voor ons is het belangrijk niet enkel te denken aan het nu, maar ook een blik werpen op de toekomst. We willen nu onze verantwoordelijkheid nemen voor onze kinderen, onze kleinkinderen en onze achterkleinkinderen en net daarom hebben we een zeer diverse selectie gemaakt van organisaties en projecten die hun beloftes moeten kunnen waarmaken. Deze oproep maakt echt een verschil voor álle generaties.”
Jannie Haek, Gedelegeerd Bestuurder Nationale Loterij