Nieuwsbericht

Hervorming bedrijfsvoorheffing en indexering belastingschijven zorgen voor meer nettoloon voor élke werknemer

De nettolonen van alle Belgische werknemers in de private en publieke sector zullen vanaf 1 januari 2023 met gemiddeld 800 euro per jaar stijgen door de hervorming van de bedrijfsvoorheffing en de indexering van de belastingschijven. Dat bevestigt Minister van Financiën Vincent Van Peteghem.

Een eerste stimulans voor het maandelijks nettoloon is de hervorming van de bedrijfsvoorheffing. Elke maand houdt de werkgever op vraag van de fiscus een bedrag aan bedrijfsvoorheffing in op het loon van de werknemer. Dit is een vorm van voorafbetaling van belastingen. Tot eind 2021 werd die voorafbetaling verrekend in de definitieve belastingafrekening. Simpel gesteld: betaalde je elke maand te veel bedrijfsvoorheffing? Dan werd dat verschil op het einde van het jaar teruggestort.

Minister Van Peteghem pakte dit aan. De bedrijfsvoorheffing die elke maand wordt ingehouden, sluit sinds begin 2022 nauwer aan bij het correcte bedrag. Dat zorgt voor meer nettoloon per maand en minder verrassingen op het einde van het jaar bij de eindafrekening.

 

"De hervorming van de bedrijfsvoorheffing zorgt voor meer eerlijkheid: je betaalt nooit te veel. Zo zorgen we ervoor dat mensen geen maanden moeten wachten om geld terug krijgen waar ze recht op hebben."

Vincent Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën, bevoegd voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding en de Nationale Loterij

 

Daarnaast genieten alle Belgische werknemers ook van de jaarlijkse indexering van de belastingschijven. De oplopende inflatie afgelopen jaar zorgde voor een automatische loonindexering per sector, doorheen het jaar of straks op 1 januari 2023. Maar los van deze automatische loonindexering worden ook de belastingschijven elk jaar geïndexeerd. Want indien dit niet zou gebeuren, zouden mensen jaar na jaar aan koopkracht verliezen doordat ze sneller in hogere belastingschijven belanden. Dit gezien het loon wel zou stijgen, maar de drempels voor de verschillende schalen niet. Maar daar past de indexering op 1 januari 2023 dus een mouw aan.

 

"Werknemers genieten in ons land van een unieke automatische koopkrachtbescherming door het systeem van de loonindexatie. Die bescherming verzekeren we door elk jaar ook de belastingschijven te indexeren. Zo zorgen we ervoor dat niemand nodeloos in een te hoge belastingschijf belandt "

Vincent Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën, bevoegd voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding en de Nationale Loterij