Persbericht

Minister Van Peteghem zorgt voor meer fiscale gelijkheid bij co-ouderschap

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem zorgt ervoor dat ouders in een regeling van co-ouderschap vanaf 1 januari 2023 van meer fiscale gelijkheid genieten. Vandaag is het reeds zo dat bij 50-50 zorg voor de kinderen, de toeslagen voor kinderlast op de belastingvrije som gelijk worden verdeeld. Die fiscale gelijlheid wordt nu doorgetrokken: vanaf volgend jaar zal ook het eventuele belastingkrediet dat uit volgt gelijk kunnen worden verdeeld.

Een dergelijk belastingkrediet krijgt men als men minder belastingen betaalt dan het bedrag van de belastingvrije som en de toelagen op die som per kind ten laste. Wanneer dat het geval is, dan zijn ouders die toeslagen voor kinderlast niet kwijt, maar recupereren ze die via een belastingkrediet van maximum 250 euro (niet geïndexeerd bedrag) per kind.

Vandaag is het echter zo dat in een co-ouderschapregeling dit belastingkrediet enkel toekomt aan de ouder waar het kind of kinderen is/zijn gedomicilieerd. De co-ouder bij wie het kind of kinderen niet is/zijn gedomicilieerd heeft daar vandaag dus geen recht op. Die ongelijkheid zet Minister Van Peteghem nu recht door de fiscale co-ouderschapregeling volledig door te trekken vanaf 1 januari 2023.

 

"Een eerlijke fiscaliteit is ook een fiscaliteit die ouders op een gelijke manier behandelt, wanneer de zorg voor de kinderen gelijk wordt verdeeld. Het is dan ook logisch dat we vanaf volgend jaar de fiscale gelijkheid doortrekken naar de toekenning van het eventuele belastingkrediet voor ouders in co-ouderschap."

Vincent Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën, bevoegd voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding en de Nationale Loterij