Toespraken

Jaarcijfers drugs in postpakketten

Dames en heren,

Mensen van de pers,

Blij om u allen hier vandaag vlak voor de feestdagen te mogen verwelkomen in onze Nationale Luchthaven van Zaventem voor deze persconferentie, georganiseerd door onze Douane.

En ik zal onmiddellijk eerlijk zijn, dit is het soort persconferentie waar ik twee gevoelens bij heb.

Een eerste gevoel is er uiteraard eentje van oprechte fierheid. U zal straks aan de cijfers die u meekrijgt, zien dat ik opnieuw een trotse Minister van Financiën mag zijn én ook ben! Want de douane kan ook dit jaar uitpakken met recordvangsten van drugs en andere verdovende middelen verborgen in allerhande postpakketten. Dat vraagt veel energie van onze mensen, maar internationaal gooien we hoge ogen met onze vondsten en daar verdienen onze medewerkers alle lof voor.

Een tweede gevoel is dan weer eentje van ongerustheid. Want de coronacrisis heeft de drugshandelaars niet geremd, wel integendeel. Ondanks de crisis moeten we vaststellen dat het aantal inbeslaggenomen hoeveelheden drugs in postzendingen is toegenomen. De aangetroffen hoeveelheid cocaïne ging bijvoorbeeld maal zeven, en ook de hoeveelheden synthetische drugs in postzendingen gaan in stijgende lijn. Dat betekent dat er uitstekend speurwerk werd geleverd, maar we mogen niet blind zijn voor het feit dat dit ook betekent dat er hoogstwaarschijnlijk een pak meer drugs werd verstuurd.

De dagelijkse inspanningen die onze Douane levert in de strijd tegen de internationale handel in verdovende middelen zijn dan ook van het allergrootste belang. Veel aandacht, ook in de pers, gaat terecht naar de strijd tegen de invoer van drugs in onze zeehavens. Maar dagelijks zijn ook vele douanemedewerkers aan de slag om verdovende middelen op te sporen in de miljoenen postpakketten die ons land jaarlijks binnen- en buitengaan via onze luchthavens, zoals hier in Zaventem.

Ondanks reeds uitstekende samenwerking met de Nederlandse autoriteiten merken we dat Nederlandse criminele organisaties steeds vaker gebruikmaken van het Belgische postnetwerk. Postpakketten met drugs worden via Belgische postkantoren, postpunten, pakjesautomaten en koeriersbedrijven in ons postnetwerk gebracht.

Het doel van de criminelen is de Nederlandse herkomst van de zending afschermen. Nederland staat hoog in risicoanalyses van landen overal ter wereld als het gaat om het verzenden van synthetische drugs in postpakketten.

Onze Administrateur-Generaal van de Douane, Mijnheer Vanderwaeren en onze medewerkers zullen u straks tonen hoe zij op het veld aan de slag gaan, maar ik kan u nu al vertellen dat de controle op de stroom postpakketten onze Douane voor heel wat extra uitdagingen stelt. Zowel om de drugs te onderscheppen als om de reputatie van ons land te beschermen. Want elk pakketje met drugs dat in het buitenland wordt onderschept met België als herkomstland is een deuk in ons imago.

Wat zijn die uitdagingen?

  • Er is uiteraard de veelheid aan bestemmingslanden. Criminele organisaties trachten hun winst te maximaliseren door klanten te zoeken in landen waar de straatprijs van bepaalde drugs vele malen hoger ligt. Op die landen wordt dan ook stevig gewerkt door onze douaniers.
  • Ten tweede is er de veelheid aan producten waarin drugs worden verstopt. De drugshandelaars tonen zich bijzonder inventief: van MDMA in wijnflessen en XTC in damesschoenen tot zelfs LSD in kinderboeken. Vindingrijk, maar uiteraard levensgevaarlijk. Opnieuw betekent elke vondst dat de kennis van onze mensen groeit.
  • En ten derde is er het probleem van de identiteitsfraude. Drugshandelaars zetten valse namen op hun postpakketten of gebruiken valse gegevens in hun online accounts bij diverse post- en koeriersbedrijven om hun anonimiteit te garanderen.

Via een netwerk van douaneverbindingsofficieren en goede relaties met de Wereld Douaneorganisatie en Europol blijft onze douane op de hoogte van nieuwe bestemmingen of verbergwijzen. Deze informatie-uitwisseling leert ons trouwens dat de Belgische douane hoog scoort in het tegenhouden van synthetische drugs bij export via de luchthaven van Zaventem.

Maar we kunnen meer dan ooit élke helpende hand gebruiken.

Ik zou vandaag dan ook een hand willen reiken naar de sector van de pakjes- en koeriersbedrijven om samen te werken aan oplossingen. Want ondanks de vele inspanningen die deze bedrijven leveren, zien we dat drugscriminelen steeds vaker hun netwerk en diensten misbruiken. Daar moeten we samen tegen optreden. We moeten werk maken van een privaat-publieke samenwerking om controlemomenten in te bouwen die ons meer inzicht kunnen bieden op de potentieel illegale inhoud van postpakketten. Dit vooraleer ze bij de douane belanden in de luchthaven voor een finale controle.

Dames en heren,

Het is duidelijk dat de strijd tegen de handel van drugs en andere verdovende middelen élke dag opnieuw moet worden gevoerd. Kant-en-klare oplossingen liggen helaas nergens voor het rapen. Enkel samenwerking zal ons verder brengen in deze strijd en zorgen dat we drugscriminelen te slim af kunnen zijn.

Ik zou daarom mijn woordje graag afsluiten met nog eens een oprechte bedanking voor het vele doortastende werk dat onze douaniers leveren op het terrein. Zij zorgen niet enkel dat we klappen toedienen aan drugscriminelen, maar ook dat de reputatie van België als een betrouwbare open economie wordt beschermd.

Veel dank en aan iedereen prettige feestdagen gewenst!