Nieuwsbericht

Minister Van Peteghem zorgt voor minder verrassingen bij de belastingafrekening

De fiscus houdt voortaan minder bedrijfsvoorheffing in op het loon. Op die manier blijft er per maand meer nettoloon over. Een bedrag dat voorheen pas bij de belastingafrekening werd teruggestort.

Elke maand houdt de werkgever op vraag van de fiscus een bedrag aan bedrijfsvoorheffing in op het loon van de werknemer. Dat is een vorm van voorafbetaling van belastingen. Tot vandaag wordt die voorafbetaling meegenomen in de uiteindelijke belastingaangifte om dan te verrekenen in de definitieve belastingafrekening. Simpel gesteld: betaalde je elke maand te veel bedrijfsvoorheffing dan wordt dat verschil op het einde van het jaar teruggestort.

Minister Van Peteghem past dit nu aan. De bedrijfsvoorheffing die elke maand wordt ingehouden zal nauwer aansluiten bij het correcte bedrag. Dat zorgt voor meer nettoloon en minder verrassingen op het einde van het jaar bij de eindafrekening. Concreet gaat het voor 2022 om een stijging met gemiddeld 128 euro per werknemer per jaar. Dat stijgt gemiddeld tot 209 euro per jaar in 2023 en 243 euro per jaar in 2024.

 "We hervormen het systeem om ervoor te zorgen dat mensen op hun loonbriefje niet nodeloos te veel betalen aan de staat. Dat betekent dus meer nettoloon per maand in plaats van een terugbetaling vele maanden later in de belastingafrekening", zegt minister Van Peteghem.