Persbericht

Minister Van Peteghem breidt fiscale vrijstelling uit naar alle vrijwillige ambulanciers

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem werkt vanaf 1 januari 2023 een fiscaal verschil weg tussen vrijwillige ambulanciers. Vandaag genieten vrijwillige ambulanciers, die geen brandweerman of -vrouw zijn, van een fiscale vrijstelling van hun vergoedingen tot 3.750 euro per jaar (niet geïndexeerd bedrag). Maar dit enkel als ze voldoen aan de voorwaarde van ‘dringende geneeskundige dienstverlening.’ Die voorwaarde valt vanaf 2023 weg, waardoor alle vrijwillige ambulanciers van de vrijstelling zullen kunnen genieten.

 

" Vrijwillige ambulanciers nemen een cruciale rol in binnen de dringende en niet-dringende hulpverlening in ons land. Het is dan ook logisch en belangrijk dat we hen daarin op een gelijke manier ondersteunen. Daarom werken we het fiscale verschil vanaf 2023 volledig weg."

Vincent Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën, bevoegd voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding en de Nationale Loterij

 

Vrijwillige ambulanciers vervullen niet enkel een belangrijke rol binnen de dringende geneeskundige hulpverlening, maar staan ook in voor bijvoorbeeld bijstand aan de brandweer bij risicovolle interventies of patiëntenvervoer. De private ambulancediensten en hulpverleningszones in ons land zijn voor hun werking dan ook vaak afhankelijk van de inzet van vrijwillige ambulanciers. Minister Van Peteghem zorgt er daarom ook voor dat zij allemaal van dezelfde fiscale vrijstelling kunnen genieten.