Nieuwsbericht

Vincent Van Peteghem werkt aan een hervorming van de stroomfactuur en de invoering van de energienorm

Vice-eersteminister Vincent Van Peteghem werkt alvast aan een hervorming van de stroomfactuur en de invoering van de energienorm. Vandaag bepaalt de federale overheid twee delen van de stroomfactuur: de btw en de federale heffingen. “Een verlaging van het btw-tarief is momenteel niet aan de orde”, aldus Minister Van Peteghem. “Het zou een kost van bijna één miljard euro bedragen en het zou mensen niet aansporen duurzamer en zuiniger om te gaan met energie.”

De federale heffingen staan echter vast, waardoor de overheid daar momenteel niet zomaar invloed op heeft. “Door het geheel aan federale heffingen om te vormen tot één accijns, creëren we een instrument dat we kunnen sturen. Zo zullen we grote schommelingen in de elektriciteitsprijs kunnen afvlakken, en komen burgers niet voor verrassingen te staan.”

Om de omslag naar een toekomstgericht en duurzaam energiegebruik te maken werkt Minister Van Peteghem op Europees niveau aan een akkoord om meer vervuilende energie extra te kunnen belasten. “Vandaag worden brandstoffen zoals kerosine bijna niet belast. Dat moet anders, willen we mensen motiveren om te kiezen voor de meest duurzame oplossing, elektriciteit, dan moet dat ook de goedkoopste optie zijn.”