Persbericht

Minister Van Peteghem maakt tegemoetkomingen voor thuiswerk ook na de coronacrisis belastingvrij

Wie op structurele basis van thuis uit werkt en daarvoor kosten maakt, zal ook na de coronacrisis kunnen rekenen op een maandelijkse belastingvrije tegemoetkoming van 144,31 euro. Deze compensatie geldt gedurende 3 maanden (erna 129,48 euro) en enkel wanneer de werkgever daarmee instemt. De werkgevers zullen daarbovenop op hun beurt belastingvrij kantoormeubelen en -materiaal ter beschikking kunnen stellen van hun werknemers en/of het professioneel gebruik van hun privé-materiaal belastingvrij compenseren. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem veralgemeent deze vrijstellingen vanaf 1 maart 2021 zodat deze ook gelden voor de periode na de coronacrisis.

“Thuiswerk raakt door de coronacrisis steeds meer ingeburgerd in onze Belgische bedrijfs- en werkcultuur. Maar een thuiskantoor inrichten vraagt investeringen van werknemers en werkgevers. Door de tussenkomsten en compensaties van de werkgevers in kantoormateriaal en -meubelen voor hun werknemers belastingvrij te maken, zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen in professionele omstandigheden en in alle comfort te kunnen thuiswerken. Ook in de periode na deze coronacrisis.”

Vincent Van Peteghem, Minister van Financiën

De coronacrisis zorgde ervoor dat veel mensen sinds maart vorig jaar voor het eerst kennismaakten met thuiswerk. Verschillende bedrijven en organisaties geven vandaag aan dat ze die trend ook na de coronacrisis wensen verder te zetten, al dan niet in combinatie met regulier kantoorwerk.

Wie de afgelopen maanden van thuis uit werkte, merkte echter dat voor een comfortabele thuiswerkplek vaak een aantal investeringen nodig zijn in kantoorbenodigdheden en IT-apparatuur. Werkgevers kunnen al enige tijd dergelijke investeringen compenseren met een terugbetaling van gemaakte kosten of het ter beschikking stellen van het nodige materiaal. Daarop moeten echter belastingen worden betaald bij gemengd gebruik (professioneel-privé), wat het soms minder aantrekkelijk maakt om de noodzakelijke investeringen te doen in het werkcomfort. Daar brengt Minister Van Peteghem nu verandering in. 

Wie structureel van thuis uit werkt, kan mits instemming van de werkgever vanaf 1 maart 2021 gedurende 3 maanden genieten van een belastingvrije forfaitaire tussenkomst tot maximaal 144,31 euro per maand. Werkgevers kunnen op hun beurt belastingvrij kantoormeubilair en kantoormateriaal ter beschikking stellen aan thuiswerkers, ook bij gemengd gebruik.

Uiteraard bezitten heel wat werknemers reeds kantoorartikelen, internetabonnementen en IT-apparatuur, die ook voor privédoeleinden worden gebruikt. Ook daar zorgt Minister Van Peteghem voor een mogelijkheid tot belastingvrije tegemoetkomingen door de werkgever, die gecumuleerd kunnen worden met de forfaitaire kantoorvergoeding:

  • professioneel gebruik privé-internetaansluiting en- abonnement in het kader van thuiswerk: max. 20 euro/maand en;
  • professioneel gebruik privé-computer met randapparatuur in het kader van thuiswerk: max 20 euro/maand of;
  • professioneel gebruik van een tweede computerbeeldscherm, printer/scanner zonder privé-computer: max 10 euro per item/maand.

De regel van structureel één dag per week thuiswerken geldt voor wie bijvoorbeeld:

  • elke week minstens één dag of twee halve dagen van thuis uit werkt;
  • dagelijks de spits vermijdt door thuis het werk reeds aan te vatten en daarna naar kantoor te trekken;
  • als consultant thuis de eigen administratie verzorgt in plaats van op kantoor;
  • deel uitmaakt van een beurtrolsysteem met collega’s om op kantoor te werken. 

Dit zolang het aantal thuis gepresteerde uren overeenkomt met structureel één werkdag per week.

Verdubbeling vergoeding telewerk voor federale ambtenaren

Uit de laatste cijfers blijkt dat 85% van het federaal overheidspersoneel thuiswerkt sinds maart 2020. In de marge van deze belastingvrijstellingen, wordt daarom ook de vergoeding van telewerk voor ambtenaren aangepast aan de reële kosten die zij in deze periode gemaakt hebben en zullen maken. De huidige vergoeding van 20 euro per maand dekt vandaag enkel de telecomkosten. Kosten verbonden aan kantoormateriaal en voorzieningen worden momenteel niet vergoed. Daarom wordt deze vergoeding nu verdubbeld naar 40 euro. Zowel retroactief voor de maanden in 2020 als de periode tot 31 augustus 2021.