Persbericht

Minister Van Peteghem ondersteunt evenementensector met belastingvoordeel voor reeds gemaakte kosten

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem ondersteunt de evenementensector met een belastingkrediet van 25% op niet-recupereerbare gemaakte kosten. Organisatoren zullen daardoor toch een deel van hun financiële inspanningen voor geannuleerde evenementen kunnen recupereren. Belangrijk is dat deze belastingaftrek snel zal kunnen gebeuren en organisatoren niet moeten wachten tot ze opnieuw winst maken.

“Steunmaatregelen moeten gericht en tijdelijk zijn om de hardst getroffen sectoren zo goed mogelijk te ondersteunen. Net daarom zorgen we vandaag voor een heel gerichte fiscale ondersteuning voor de evenementensector. Een sector die niet zomaar de stekker in het stopcontact kan steken om opnieuw op te starten. Een belastingkrediet moet hen toelaten om op korte termijn een deel van de gemaakte kosten voor geannuleerde evenementen te recupereren.”

Vincent Van Peteghem, Minister van Financiën

 

De coronamaatregelen in het kader van de vierde golf raken de evenementensector stevig. Verschillende organisatoren komen daarbij in de problemen omdat reeds heel wat voorbereidende kosten werden gedaan. Kosten die ze normaal kunnen aftrekken van hun winsten die uit hun evenementen voortvloeien. In het geval er onvoldoende winsten zijn, bijvoorbeeld zoals vandaag het geval is met de vele annuleringen, moet in principe worden gewacht tot er in de toekomst opnieuw winst worden gemaakt.

Minister Van Peteghem komt daarom met een tegemoetkoming voor de sector in de vorm van een belastingkrediet van 25% (het tarief van de vennootschapsbelasting) dat onmiddellijk kan worden aangevraagd voor het inkomstenjaar 2021.

 

Een praktijkvoorbeeld:

Een organisator maakt 4.000 euro voorbereidende kosten voor een evenement in december. Door de coronamaatregelen kan dit evenement niet georganiseerd worden en wordt de organisator geconfronteerd met 4.000 euro niet-recupereerbare kosten. Kosten die hij pas zou kunnen inbrengen wanneer er opnieuw winst wordt gemaakt.

Met het belastingkrediet van 25% kan de organisator op korte termijn 1.000 euro (4.000 x 25%) belastingkrediet opnemen in zijn aangifte voor het inkomstenjaar 2021. De kosten kunnen dan uiteraard niet meer worden afgetrokken in het kader van een latere belastingaangifte.