Toespraken

Minister Van Peteghem onthult herdenkingsmunt voor 75 jaar algemeen vrouwenstemrecht

Madame la Présidente de la Chambre,

Mijnheer de Muntmeester,

Dames en heren, Mesdames et Messieurs,

Ik heet u op mijn beurt hartelijk welkom op de voorstelling van de nieuwste telg in de reeks herdenkingsmunten van onze Koninklijke Munt. Ik dank mevrouw de Kamervoorzitter voor haar inleidende woorden en voor haar gastvrijheid. Want zoals we het gewoon zijn van de Koninklijke Munt werd opnieuw gekozen voor een unieke en toepasselijke locatie.

Ces dernières années, en tant que ministre compétent, j'ai déjà eu le privilège de pouvoir participer à la présentation de pièces commémoratives à l'atelier de Roger Raveel, à l'Hôtel van Eetvelde, joyau de l'Art Nouveau, et au musée de notre Banque Nationale.

En vandaag zijn we hier samen in het kloppend hart van onze Belgische democratie. De ideale plek om de schijnwerper te plaatsen op 75 jaar algemeen vrouwenstemrecht in ons land.

Want dat is exact wat we trachten te doen met onze herdenkingsmunten. De schijnwerper plaatsen op personen of gebeurtenissen die een belangrijke historische stempel hebben gedrukt op ons land.

Een munt in het teken van het algemeen vrouwenstemrecht, is daarom een logische en waardevolle toevoeging aan de collectie van de Koninklijke Munt. En met de munt willen we niet enkel de historische verjaardag in de picture plaatsen, maar ook de vele jaren van sociale strijd daaraan voorafgaand.

Want het is belangrijk om blijvend stil te staan bij het feit dat dit recht al te lang niet vanzelfsprekend was. Terwijl voor mannen algemeen meervoudig stemrecht wordt ingevoerd in 1893, en algemeen enkelvoudig stemrecht in 1919, zou het tot 1948 duren voor een coalitie van christendemocraten en socialisten het stemrecht voor vrouwen bij alle verkiezingen realiseerde.

L'introduction du suffrage universel féminin en Belgique a mis fin à plus d'un siècle d'exclusion politique fondée sur le genre. Par coïncidence, c'est la même année que la Déclaration universelle des droits de l'homme a été proclamée. L'article 21 de cette Convention met le droit à la citoyenneté à part entière au centre des préoccupations.

Maar toch was België, in vergelijking met de omringende EU-landen, laat om dat volwaardig burgerschap te realiseren. 20 jaar na Nederland en Duitsland en zelfs liefst 40 jaar na sommige Scandinavische landen. Voorafgaand de invoering van het algemeen vrouwenstemrecht gingen dan ook jaren van sociale strijd vooraf in ons land. Vele vrouwen hebben zich decennialang ingespannen om te strijden voor gelijke democratische rechten. En daar moeten we hen tot vandaag voor eren en bedanken. Ook voor ieder van hen geven we vandaag deze herdenkingsmunt uit.

Maar dames en heren,

We kunnen en moeten deze verjaardag ook aangrijpen om te leren uit het verleden. De reden dat vrouwen vele jaren op de barricaden moesten staan voor een democratisch grondrecht, moeten we helaas bij electorale motieven gaan zoeken. En dat blijft tot vandaag toch bijzonder zuur.

Certains partis craignaient que les femmes, sous l'influence du clergé, ne votent principalement pour le parti catholique et se sont donc opposés au droit de vote des femmes pendant de nombreuses années. Des considérations électorales ont ainsi pu priver les femmes belges d'un droit démocratique fondamental des décennies durant.

Dat is iets wat we vandaag helaas nog te vaak zien. Door een te starre blik op de eigen achterban of de eigen politieke toekomst, worden beslissingen die het algemeen belang kunnen dienen, al te vaak vertraagd of aan de kant geschoven.

Laat deze herdenkingsmunt daarom niet enkel 75 jaar algemeen vrouwenstemrecht vieren en de jarenlange strijd voor gelijke democratische rechten eren, maar ook een herinnering zijn dat het algemeen belang en onze democratie het steeds moeten halen van partij- of electorale belangen.

Dames en heren,

Het resultaat van dit alles is een prachtig gedenkstuk van 2 euro geworden. Een munt waarin de krachtige symboliek van het algemeen vrouwenstemrecht perfect wordt weerspiegeld.

Maar om dit tot in de puntjes uit te leggen, zal onze Muntmeester straks het woord nemen. Eerst laat ik u allen met veel plezier luisteren naar de deskundige woorden van professor Leen Van Molle.

Ik dank u. Je vous remercie.