Persbericht

Minister Van Peteghem stimuleert betaalbare huurwoningen door uitbreiding verlaagd btw-tarief afbraak- en heropbouw

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem breidt het verlaagd btw-tarief van 6% voor afbraak- en heropbouw uit naar de bouw van woningen bestemd voor verhuur aan natuurlijke personen. Op die manier geven we een belangrijke stimulans aan het aanbod huurwoningen voor gezinnen en alleenstaanden in de huidige krappe huurwoningmarkt.

“Voor vele honderdduizenden gezinnen en alleenstaanden is een woning kopen vandaag bijzonder moeilijk. Daarom blijven we werk maken van meer netto en een hoger rendement op spaargeld, maar willen we ook het aanbod betaalbare huurwoningen stimuleren. Vandaag verdwijnen er meer huurwoningen dan er nieuwe bijkomen en wordt er minder geïnvesteerd in nieuwbouw. Door het verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw uit te breiden naar huurwoningen willen we die tendens tegengaan en gezinnen en alleenstaanden een groter en meer betaalbaar aanbod huurwoningen aanbieden.”
Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de Fraudebestrijding en de Nationale Loterij

Sinds begin dit jaar geldt een algemene regel voor sloop- en heropbouwprojecten in het hele land. Deze btw-verlaging van 21% naar 6% geldt voor particulieren die zelf hun enige en eigen woning laten bouwen met een maximale bewoonbare oppervlakte van 200 m² en voor particulieren en/of rechtspersonen die woningen laten bouwen om daarna langdurig te verhuren in het kader van sociaal huisvestingsbeleid.

Maar ook de particuliere huurmarkt heeft nood aan extra aanbod om de krapte op de markt tegen te gaan. Daarom breidt minister Van Peteghem het verlaagd btw-tarief uit naar afbraak en heropbouwprojecten van woningen die worden verhuurd.

Er worden drie belangrijke sociale voorwaarden gekoppeld aan deze maatregel.

  1. Ook hier geldt de maximale bewoonbare oppervlakte van 200 m²;
  2. Enkel woningen die worden gebruikt als hoofdverblijfplaats komen in aanmerking;
  3. Om ervoor te zorgen dat de maatregel een duurzaam effect heeft op de markt van huurwoningen voor gezinnen en alleenstaanden, kan het verlaagd btw-tarief enkel worden gebruikt wanneer de huurwoningen voor minstens 15 jaar worden verhuurd aan één of meerdere achtereenvolgende particuliere huurders. De woning mag dus niet worden verkocht of voor andere doeleinden worden gebruikt.