Persbericht

Minister Van Peteghem spreekt steun uit voor globale taks op grootste vermogens

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem, neemt in zijn hoedanigheid van huidig EU-voorzitter, op 17 en 18 april 2024 deel aan de G20 bijeenkomst van de Ministers van Financiën in Washington. Eén van de onderwerpen op de agenda is de mogelijke instelling van een wereldwijde taks op de grootste vermogens. Een voorstel dat minister Van Peteghem steunt.

De G20-vergadering in de Amerikaanse hoofdstad wordt georganiseerd in de marge van de IMF- en Wereldbank-jaarvergaderingen. Het Braziliaanse Voorzitterschap van de G20 zet sterk in op de aanpak van de mondiale ongelijkheid. Het is in die context dat minister Van Peteghem het voorstel van de Fransen en Brazilianen steunt om naast de reeds goedgekeurde globale minimumbelasting en de globale digitaks ook aan een globale taks op de grootste vermogens te werken.

“Gelijklopend met de doelstelling van de wereldwijde belasting op multinationals, moeten we op wereldniveau ook durven nadenken over hoe we de grensoverschrijdende mobiliteit van de grootste vermogens, om zuiver fiscale redenen, kunnen inperken. Dit om te verzekeren dat ook zij hun eerlijke bijdrage leveren. Het voorstel zit nog in een vroege fase, maar het biedt perspectief om de netten voor fiscale ontsnapping richting belastingparadijzen verder te sluiten.”
Vice-eersteminister en minister van Financiën, bevoegd voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding en de Nationale Loterij
 

Russische tegoeden

In de marge van de vergaderingen in Washington zal Minister van Peteghem ook verschillende gesprekken hebben over het dossier van de bevroren Russische tegoeden bij Euroclear.

“Het dossier moet op de agenda blijven, in het belang van onze steun aan Oekraïne. Met het is van groot belang om collega’s wereldwijd te wijzen op de risico’s die het raken aan de bevroren tegoeden zelf kan teweegbrengen. We moeten ten allen tijde vermijden dat we de Belgische belastingbetaler blootstellen aan risico’s.”
Vice-eersteminister en minister van Financiën, bevoegd voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding en de Nationale Loterij