Nieuwsbericht

Overheidsopdracht voor een systeem van betaalrekeningen voor de federale overheid

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem akkoord met de opstart van een overheidsopdracht voor de levering en het beheer van een systeem van betaalrekeningen ten behoeve van de federale overheid en de uitvoering van betalingsdiensten vanaf deze betaalrekeningen.

Deze overeenkomst betreft ook de ontwikkeling van een uniforme standaardprocedure voor de uitvoering van de onder deze overeenkomst vallende werkzaamheden, die door de federale staat en haar entiteiten zal worden toegepast.

De opdracht zal worden gelanceerd volgens een mededingingsprocedure met onderhandeling.