Persbericht

Minister Van Peteghem wil belasting op arbeid stevig verlagen met blauwdruk voor een bredere fiscale hervorming

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem lanceert vandaag zijn blauwdruk voor een bredere fiscale hervorming.

De blauwdruk verlaagt de lasten op arbeid stevig. De verhoging van de belastingvrije som, de hervorming van de tariefstructuur, de uitdoving van de BBSZ en de uitbreiding van de werkbonus, maken werken een pak aantrekkelijker. Door komaf te maken met tal van fiscale voordelen, zullen ook minstens 1 op 4 codes op de belastingbrief verdwijnen. België zal zo niet langer belastingkampioen zijn op het vlak van lasten op arbeid.

Minister Van Peteghem kiest voor een fiscaal model dat aansluit bij een dual income tax. Activiteits- en vervangingsinkomsten worden nog steeds onderworpen aan een progressieve belasting. Maar hij kiest er ook voor om álle vermogensinkomsten te onderwerpen aan evenredige tarieven. Niet roekeloos, maar met oog voor eventuele kosten en minwaarden en met respect voor verworven rechten. Op die manier zorgen we voor een evenwichtige en rechtvaardige behandeling van alle vermogensinkomsten, en komen we tot een eerlijk evenwicht in de behandeling van arbeids- en vermogensinkomsten.

Ons land zit achteraan het peloton als het gaat over lasten op consumptie en vervuiling. Dit valt niet langer te verantwoorden in het licht van de milieu- en klimaatuitdagingen waar we samen voor staan. Minister Van Peteghem kiest daarom voor een verschuiving van lasten op arbeid richting lasten op vervuiling. Naast een harmonisatie van de laagste btw-tarieven maakt Minister Van Peteghem de keuze om gezinnen en ondernemingen te ondersteunen in een gezonde en duurzame levensstijl. Dit onder andere door te kiezen voor een 0%-tarief voor groenten, fruit, medische verzorging, noodzakelijke hygiëneproducten en openbaar vervoer. We voeren de Europese richtlijnen uit en begeleiden iedereen in de omslag naar een meer gezonde en duurzame samenleving. We kiezen ervoor om niet langer blind te zijn voor de maatschappelijke kosten verbonden aan vervuiling en consumptie.

Zowel in de activiteits- en vervangingsinkomsten, de vermogensinkomsten als op het vlak van consumptie, wordt een belastingvrije basis voorzien.

  • Zo verhogen we ten eerste de belastingvrije som binnen de personenbelasting. Die belastingvrije som gaat van 9.270 euro naar 13.390 euro, het niveau van het leefloon voor een alleenstaande. Ook voorzien we in een belastingvrije som van 6.000 euro per jaar voor wie bijklust naast een reguliere job.
  • Binnen de vermogensinkomsten bieden we iedereen jaarlijks een algemene vrijstelling aan van 6.000 euro via de belastingaangifte. Door een bedrag aan inkomsten uit sparen, beleggen en investeren fiscaal vrij te stellen, zorgen we ervoor dat de kleine spaarder, belegger of investeerder niet wordt geraakt en dat iedereen vermogen kan opbouwen.
  • We bieden iedereen maximaal toegang tot gezonde voeding, medische verzorging, noodzakelijke hygiëneproducten en openbaar vervoer. We verlagen het btw-tarief voor groenten en fruit, geneesmiddelen, pampers en andere producten voor intieme hygiënische bescherming, en door de overheid georganiseerd of gesubsidieerd personenvervoer naar 0%.

“De realiteit heeft ons fiscaal model ingehaald. Het systeem is uit balans en het vertrouwen van de mensen is zoek. Het is hoog tijd om onze lasten op arbeid stevig te verlagen en ons fiscaal systeem eerlijk te hervormen. Het zal van ieder van ons moed en een open blik vragen om deze keuzes ook effectief uit te voeren. Maar the time is now om toe te werken naar een fiscaliteit die economische groei stimuleert en sociale vooruitgang ondersteunt. Een fiscaliteit die onze welvaartstaat versterkt.”

Vincent Van Peteghem, Vice-eersteminister en minister van Financiën,
belast met de Coördinatie van de Fraudebestrijding en de Nationale Loterij

 

De integrale tekst van de blauwdruk voor een bredere fiscale hervorming kan u hier terugvinden.