Persbericht

Minister Van Peteghem zet versnelling op renovatie van energieverslindende overheidsgebouwen

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem kreeg groen licht van de federale ministerraad om werk te maken van een versnelde renovatie van energieverslindende overheidsgebouwen van de Regie der Gebouwen en Defensie. Door publiek-private samenwerkingen zal sneller en efficiënter kunnen worden gerenoveerd. Het klimaat- en energieneutraal maken van gebouwen is één van de meest doeltreffende klimaatmaatregelen die men kan nemen. Door deze versnelling kunnen we de renovatietijd van deze gebouwen met enkele tientallen jaren verkorten.

“De overheid beheert overal in het land gebouwen. Gaande van gerechtsgebouwen en militaire kwartieren tot kantoorgebouwen. Vaak zijn deze gebouwen verouderd en slecht geïsoleerd. Hierdoor gaat veel energie verloren. Het is echter belangrijk dat we als overheid het goede voorbeeld geven als het gaat over energetische renovatie. Daarom bundelen we als overheid de krachten met private investeerders. Zo kunnen we sneller renoveren en zetten we een belangrijke stap om onze klimaatdoelstellingen te halen.”
Vincent Van Peteghem, Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de Fraudebestrijding en de Nationale Loterij

De federale regering heeft duidelijke klimaatambities en daarin spelen overheidsgebouwen een belangrijke rol. Deze moeten op termijn klimaat- en energieneutraal worden. Verder gaan op het huidige tempo zou echter betekenen dat het 52 jaar duren vooraleer de voorziene projecten (2.586 gebouwen in 42 clusters) voltooid zouden zijn. Minister Van Peteghem komt nu met een plan om de versnelling in te zetten. Door de handen in elkaar te slaan met private investeerders kan de renovatiegolf tientallen jaren sneller uitgevoerd worden.

De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) zal optreden als investeerder en coördinator om de grootschalige renovatieproject in goede banen te leiden. Concreet zal FPIM op zoek gaan naar  privaat-publieke samenwerkingen waarbij overheidsmiddelen en private investeringen samen kunnen worden ingezet om gebouwen van de Regie der Gebouwen en Defensie te renoveren. Dat zal in de vorm gebeuren van een energieprestatiecontract (EPC) of een publiek-privaat energiepartnerschap (PPEP).

Om snel uit de startblokken te kunnen schieten, werden reeds twee startclusters concreet uitgewerkt. Het gaat om het militair kwartier in Burcht (Zwijndrecht) voor Defensie en de site van de Raad van State voor de Regie der gebouwen.  Dankzij het programma zal vanaf 2037 jaarlijks, 404 GWh minder energie verbruikt worden, 89 Kilo Ton CO2 minder worden uitgestoten en 43 miljoen euro aan energiekosten bespaard worden.