Nieuwsbericht

Nieuw belastingverdrag met Frankrijk zorgt voor meer duidelijkheid en rechtszekerheid

Nieuw belastingverdrag met Frankrijk zorgt voor meer duidelijkheid en rechtszekerheid

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem ondertekende vandaag samen met zijn Franse collega Bruno Le Maire een nieuw belastingverdrag tussen België en Frankrijk. De vorige overeenkomst dateerde reeds van 1964 en was ondanks verschillende aanpassingen de afgelopen jaren niet meer in overeenstemming met de meest recente internationale afspraken en standaarden. Dit vernieuwde verdrag sluit grotendeels aan bij de OESO-modelverklaring en zorgt zo voor meer rechtszekerheid voor Belgische en Franse belastingbetalers.

“België en Frankrijk zijn zowel historisch als economisch stevig met elkaar verbonden. Duizenden Belgen en Fransen wonen, werken of doen zaken over de grens. Het is dan ook belangrijk dat die mensen duidelijkheid hebben over waar ze precies welke belasting moeten betalen. Dit nieuw belastingverdrag zorgt voor duidelijkheid en rechtszekerheid voor duizenden belastingbetalers.”

Vincent Van Peteghem, Vice-eersteminister en Minister van Financiën

 

België heeft een belastingverdrag met een honderdtal landen. Het gaat telkens om overeenkomsten die verankeren hoe de heffing van belastingen in België en een ander land op elkaar wordt afgestemd. Dat is belangrijk voor wie woont of werkt in een ander land of er zaken mee doet.

Een belastingverdrag heeft dan ook twee belangrijke doelen: voorkomen dat mensen dubbele belasting betalen op inkomsten en/of vermogen en achterpoortjes sluiten die mogelijks kunnen worden misbruikt voor belastingontduiking.