Nieuwsbericht

Vanaf 1 januari 2022 een uitgebreider en soepeler Mobiliteitsbudget

Om de omschakeling richting een meer groene en duurzame mobiliteit meer impact te geven, moeten we zoveel mogelijk mensen bereiken. Daarom wordt vanaf 1 januari 2022 het mobiliteitsbudget vereenvoudigd, soepeler gemaakt én uitgebreid.

De versterking van het mobiliteitsbudget moet ervoor zorgen dat meer mensen sneller kennismaken met duurzame opties voor woon-werkverkeer zoals openbaar vervoer, de fiets en een elektrische wagen.

Om het mobiliteitsbudget te vereenvoudigen in haar toepassing worden de volgende maatregelen genomen:

  • Afschaffing wachttijden voor de werknemer;
  • De waarde van het mobiliteitsbudget op grond van de ‘total cost of ownership’ (TCO) zal via KB vastgelegd kunnen worden;
  • De waarde van het mobiliteitsbudget moet zich situeren in een vork tussen minimum 3.000 EUR en maximaal 16.000 EUR;

Bovendien komen o.m. de volgende nieuwigheden in aanmerking voor het mobiliteitsbudget:

  • Kosten voor financiering (bv. fietsleningen), stallingkosten en kosten voor niet-verplichte uitrusting die de veiligheid en zichtbaarheid verhogen bij zachte mobiliteit (bv. fietshelmen en fluohesjes);
  • Elektrisch aangedreven drie- of vierwielers
  • Abonnementen voor het openbaar vervoer van inwonende gezinsleden van de werknemer;
  • Parkeerkosten die gepaard gaan met het gebruik van het openbaar vervoer;
  • Voetgangerspremie voor de verplaatsing tussen thuis en het werk;

Tot slot kunnen ook huisvestingskosten in aanmerking komen wanneer de woonplaats zich in de buurt van de normale plaats van tewerkstelling bevindt. Tot nu toe was er een straal van 5 km voorzien, deze wordt uitgebreid naar 10 km. Naast huurgelden en intresten van hypothecaire leningen komen voortaan ook de kapitaalaflossingen van deze leningen in aanmerking.

 

Meer info? https://mobiliteitsbudget.be/nl