Nieuwsbericht

Nieuwe btw-regels zorgsector van kracht op 1 januari 2022

De nieuwe btw-wetgeving in de zorgsector treedt vanaf 1 januari 2022 in werking. Het basisprincipe van deze regelgeving is dat alleen therapeutische (be)handelingen zijn vrijgesteld van btw.

Na een gedeeltelijke vernietiging van de huidige Belgische regelgeving in 2019 door het Grondwettelijk Hof, werd ervoor gekozen om de nieuwe regels helemaal in overeenstemming te brengen met de Europese regelgeving. “Op die manier kunnen we iedereen duidelijkheid en rechtszekerheid bieden”, aldus minister Vincent Van Peteghem.

Momenteel is het merendeel van de handelingen van paramedische beroepen, zoals podologen, onderworpen aan btw. Vanaf 1 januari 2022 worden de (be)handelingen vrijgesteld van btw wegens hun therapeutische doel. De handelingen met een puur esthetisch karakter blijven onderworpen aan btw. Sommige paramedische beoefenaars gaan dus over van een btw-stelsel waarbij hun dienstprestaties belast worden, naar een stelsel waarbij alle dienstprestaties vrijgesteld zijn van btw.

De ziekenhuizen bevinden zich min of meer in de omgekeerde situatie, momenteel geldt er een zeer ruime btw-vrijstelling voor de ziekenhuizen. Vanaf 1 januari 2022 zullen zij zowel vrijgestelde, als belaste handelingen stellen en dus gemengde btw-belastingplichtigen worden.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem verduidelijkte reeds enkele overgangsmaatregelen in het kader van de nieuwe btw-regels voor medische verzorging.

Gezien de impact van de coronacrisis en de moeilijkheid om in deze specifieke periode de praktische gevolgen van de btw-wijziging correct in te schatten, zal de administratie voor het jaar 2022, een soepele houding aannemen bij een onopzettelijke fout van de beroepsbeoefenaar.

 

Overige informatie en alle details over de concrete uitwerking van de btw-regels kan u terugvinden via:

Zie ook: https://vanpeteghem.belgium.be/nl/minister-van-peteghem-zorgt-voor-overgangsmaatregelen-bij-nieuwe-btw-regels-voor-prestaties-van-de