Persbericht

Verslagen fiscale controle vanaf nu online raadpleegbaar

Ondernemers die worden onderworpen aan een fiscale controle kunnen vanaf dit jaar na afronding van de controle het verslag terugvinden in hun MyMinFin-account. Op deze manier vergroot Minister van Financiën Vincent Van Peteghem de transparantie van de werking van de FOD Financiën. 

 Een transparante werking van onze belastingdiensten is voor mij een prioriteitDoor de controleverslagen automatisch elektronisch ter beschikking te stellen zetten we opnieuw een belangrijke stap. Eerder zorgden we al voor eenvoudige en gelijke toegang tot basisinformatie en voor de mogelijkheid tot inspraak bij wetsontwerpen. 

Vincent Van Peteghem, Minister van Financiën 

In het kader van haar wettelijke opdracht en missie voert de FOD Financiën in haar strijd tegen fiscale fraude gerichte controles uit op de fiscale situatie van belastingplichtige ondernemingen.  

Na afloop van dergelijke controles wordt telkens een verslag opgesteld over het verloop van de controle, de gecontroleerde elementen en indien van toepassing, het resultaat van de controle. Deze verslagen konden tot voor kort enkel actief worden opgevraagd bij de bevoegde diensten van de FOD Financiën. 

Daar brengt Minister Van Peteghem samen met de FOD Financiën nu verandering in. Sinds begin dit jaar kan de wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming het  controleverslag online raadplegen via het beveiligde persoonlijke online platform MyMinfin. De FOD Financiën stelt het verslag automatisch elektronisch ter beschikking en zorgt zo voor een grotere transparantie.