Nieuwsbericht

Fysieke hulp voor belastingaangifte wel mogelijk dit jaar

Net zoals afgelopen jaren staan honderden medewerkers van de FOD Financiën klaar om te helpen bij het invullen van de belastingaangifte. Voor wie niet in staat is de aangifte telefonisch te laten invullen, is het dit jaar mogelijk om hulp op kantoor te krijgen. Een telefonische afspraak maken voor 30 juni is dan wel noodzakelijk. Zo vermijden we wachtrijen en garanderen we de veiligheid van de belastingplichtigen en van onze medewerkers.

 

Telefonische hulp blijft nog steeds de eerste stap:

  • Telefoneer naar het nummer die op de bruine envelop van de aangifte staat en houd uw identiteitskaart bij de hand.
  • Een medewerker van de FOD Financiën maakt met u een afspraak om samen uw aangifte telefonisch in te vullen.
  • Wie de aangifte invult via Tax-on-web vindt het correcte telefoonnummer op de website van de FOD Financiën.

 

Telefonisch niet geholpen? Maak een afspraak om hulp op kantoor te ontvangen vóór 30 juni 2021:

Wie om uitzonderlijke redenen niet via de telefoon geholpen kan worden, bijvoorbeeld door taal-, lees- of spraakproblemen of door een heel complexe aangifte, kan tot en met 29 juni een afspraak maken.

  • U belt naar het nummer die op de bruine envelop van de aangifte staat en houd uw identiteitskaart bij de hand.
  • Een medewerker van de FOD Financiën maakt met u een afspraak om uw aangifte in september samen in te vullen.
  • Aangiftes die met hulp op kantoor worden ingevuld in september niet gezien als laattijdige aangiftes, mits de afspraak werd gemaakt voor 30 juni en u niet in staat bent uw aangifte telefonisch te laten invullen.