Persbericht

Minister van Peteghem wijst bankensector op druk om spaarrente te verhogen

In navolging van de rentestijgingen van de Europese Centrale Bank pasten de meeste banken de rentevoeten aan die van toepassing zijn op kredieten. De rentevoeten op de spaarrekeningen blijven echter achterop hinken. Daarom maant Minister Van Peteghem de bankensector aan om oog te hebben voor het groeiend maatschappelijk ongenoegen en de verhoogde druk om de rente op spaarrekeningen te verhogen.

Minister Van Peteghem stuurde daarom een brief naar Febelfin, de sectorfederatie van de banken. In die brief wees hij de bankensector op de toenemende maatschappelijke druk om de spaarrentes te verhogen in het licht van de recente rentestijgingen van de ECB.

“Ik stel vast dat bij veel burgers het gevoel leeft dat het nu vooral de banken zijn die extra van hogere marges genieten en extra winsten boeken, ten koste van de vergoeding die de spaarders genieten op de deposito's die ze ter beschikking stellen. Een hogere rentevoet lijkt mij cruciaal om het vertrouwen in onze bancaire sector te beschermen,” zegt minister zegt minister Vincent Van Peteghem.

De financiële markten zijn sinds 2022 sterk gestegen. De ECB herhaalde ook reeds dat er nog renteverhogingen zullen volgen in 2023. Door deze rentestijgingen pasten de meeste banken reeds hun rentevoeten aan die van toepassing zijn op de kredieten. De rentevoeten van toepassing op de deposito’s volgen echter niet dezelfde trend en blijven laag.

“Uiteraard is de rentevoet op deposito’s het resultaat van commerciële beslissingen door de verschillende individuele kredietinstellingen in een concurrentiële markt. In die zin ben ik mij ten zeerste bewust dat het bepalen van de rentevoet op deposito’s complex is en rekening houdt met o.a. het niveau en de verwachte evolutie van de rentevoeten van de Europese Centrale Bank evenals de rentabiliteit”, zegt minister Vincent Van Peteghem.

Toch vroeg Minister Van Peteghem nadrukkelijk om de banken in te lichten over de toenemende druk naar hogere rentevoeten op deposito’s en de vraag van de burger naar meer transparantie omtrent de bepaling van de rentevoet zelf.