Nieuws

Persbericht

IMF-rapport over Belgische btw-kloof bevestigt noodzaak hervormingen

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft op vraag van Minister van Financiën Vincent Van Peteghem een studie gemaakt om de grootte van de Belgische btw-kloof (VAT gap) te becijferen. Minister Van Peteghem vroeg de concrete becijfering om werk te maken van nog meer gerichte beleidsacties om het verschil tussen wat de overheid moet ontvangen aan btw-inkomsten en wat de overheid daadwerkelijk int, te verkleinen. De conclusies van de studie staan sinds 22 mei online.
Persbericht

Minister van Peteghem wijst bankensector op druk om spaarrente te verhogen

In navolging van de rentestijgingen van de Europese Centrale Bank pasten de meeste banken de rentevoeten aan die van toepassing zijn op kredieten. De rentevoeten op de spaarrekeningen blijven echter achterop hinken. Daarom maant Minister Van Peteghem de bankensector aan om oog te hebben voor het groeiend maatschappelijk ongenoegen en de verhoogde druk om de rente op spaarrekeningen te verhogen.
Persbericht

Minister Van Peteghem verstevigt basis voor vertrouwen in banken en financiële instellingen

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem verstevigt de basis voor het vertrouwen in financiële instellingen door de oprichting van een gescheiden Garantiefonds met een gezonde en betrouwbare reserve en de invoering van een moderne en doeltreffende bankierseed. Beide maatregelen kregen groen licht van de ministerraad.
Persbericht

Begrotingscontrole geeft belangrijk signaal aan financiële markten, nu is het tijd voor echte hervormingen met impact

De Federale Regering heeft een ambitieuze begrotingscontrole afgeklopt die uitzicht biedt op een realistisch pad om de federale begroting op het juiste spoor te zetten. Om onze welvaartstaat te beschermen en de rentelasten op onze schuld onder controle te houden, is het namelijk van het grootste belang om de financiële markten op korte termijn een krachtig signaal te geven.
Persbericht

Lancering van de projectoproep "Duurzame Ontwikkeling" ter waarde van 2.250.000 euro

De Nationale Loterij lanceert vandaag samen met de Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Nationale Loterij, Vincent Van Peteghem en de Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, Zakia Khattabi een projectoproep "Duurzame Ontwikkeling".
Persbericht

Minister Van Peteghem verzekert voortbestaan van College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem verzekert via een Koninklijk Beluit het voortbestaan van het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude voor de komende jaren en legislaturen.
Persbericht

1 jaar sancties tegen Rusland: 58 miljard euro bevroren en tienduizenden containers gecontroleerd

Op 24 februari is het exact 1 jaar geleden dat Rusland het Oekraïense grondgebied binnenviel. Als reactie op het brutale oorlogsgeweld vaardigde de Europese Commissie verschillende economische sanctiepakketten uit tegen Rusland. 
Persbericht

De belastingaangifte evolueert mee met de samenleving

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem zorgt ervoor dat de belastingaangifte meer neutraal wordt en mee evolueert met onze samenleving. Tot nu toe stonden op aangiften van gehuwde of wettelijk samenwonende koppels met een verschillend geslacht de gegevens van de man systematisch voor die van de vrouw, in de linkerkolom.
Persbericht

Federale regering legt strengere regels op voor reclame virtuele munten

Er komen strengere regels voor reclame voor virtuele munten, zoals Bitcoin of Ether. De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat consumenten beter worden geïnformeerd over de risico’s en beter worden beschermd tegen malafide aanbieders. Daar zorgen Minister van Financiën Vincent Van Peteghem, Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en Staatssecretaris voor Consumentenzaken Alexia Bertrand samen voor. 
Persbericht

Minister Van Peteghem hervormt de energiefactuur en vermijdt dat btw opnieuw naar 21% springt

De federale regering heeft een akkoord bereikt over het voorstel van Minister van Financiën Vincent Van Peteghem om de energiefactuur te hervormen. Vanaf 1 april 2023 zal de btw op elektriciteit en aardgas voor niet-zakelijke contracten permanent worden verlaagd van 21% naar 6% en gaat de accijnshervorming in. Dankzij deze hervorming zullen prijsschommelingen zoals we die het afgelopen jaar gezien hebben worden afgevlakt en zorgen we ervoor dat een basisverbruik aan energie beschermd…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.