Nieuwsbericht

Wijzigingen in overheidsopdracht voor de levering van uniformen voor de Belgische douane

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem akkoord met wijzigingen wat betreft de overeenkomsten afgesloten voor de levering van uniformartikelen voor het personeel van de Belgische douane.

Om te kunnen voldoen aan de reglementaire jaarlijkse bestelmogelijkheid van haar ambtenaren en personeelsleden organiseert de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen binnen de FOD Financiën telkens een globale overheidsopdracht voor de levering van alle uniformartikelen voor een periode van vier jaar.

Door de impact en gevolgen van de coronacrisis is het echter onhaalbaar geworden om de voorziene bestellingen met betrekking tot de jaarlijkse toelevering 2021 aan te rekenen op de nieuwe overheidsopdracht, om de betrokken bestelbonnen in het kalenderjaar 2021 aan de nieuwe opdrachtnemers van de overheidsopdracht toe te zenden en om de bestelde uniformartikelen in 2021 aan de ambtenaren ter beschikking te kunnen stellen.

Daarom stelt de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen voor om:

  • de bestelling voor de uniformen voor 2021 af te roepen op de lopende overeenkomsten die werden afgesloten in het kader van de overheidsopdracht binnen de aan de FOD Financiën toe te kennen kredieten voor het begrotingsjaar 2021 (deze contracten lopen tot 18 juni 2021)
  • de nieuwe overeenkomsten die zullen worden afgesloten in het kader van de openbare procedure pas te laten aanvangen in 2022 en te laten doorlopen tot 2025 (i.p.v. van 2021 tot 2024, zoals initieel voorzien), om ook een minimum van 4 jaarbestellingen op deze overeenkomsten te kunnen plaatsen